RvSt nr. 228.601 van 2 oktober 2014 - vaststellen inbreuken wapenwet - art. 29, §1 WW - gouverneur niet bevoegd om inbreuken vast te stellen - motivering intrekking/weigering vergunning

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, oktober 2, 2014

De gouverneur van Antwerpen, daarin gevolgd door de minister van Justitie, beslissen om een wapenvergunning in te trekken omdat de betrokkene nagelaten had om tijdig zijn wapens te regulariseren.

Deze vermeende inbreuk werd echter nooit vastgesteld door een persoon die, op basis van art. 29, §1 WW, bevoegd is om inbreuken op de wapenwet vast te stellen. De gouverneur besliste eigenhandig, op basis van het administratief dossier, dat er een inbreuk was op de wapenwet.

De beslissing van de minister wordt dan ook vernietigd wegens schending art. 29 WW en van de motiveringsplicht.

Voor de tekst van het arrest, zie deze link.