RvSt arrest nr 245.374van 5 september 2019 - motivering intrekkingsbeslissing

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, september 5, 2019
Samenvatting

zie deze link voor het arrest.

Motivering bestuurshandeling - eerdere feiten - minnelijke schikking - later veroordelend vonnis

De Raad van State bevestigt de beslissing van de Federale Wapendienst die gebaseerd is op een eerder PV, een betaalde minnelijke schikking en een veroordeling met opschortende voorwaarde (waarvan de proeftermijn nog loopt)