RvSt arrest nr. 245.367v an 5 september 2019 - motivering intrekkingsbeslissing

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, september 5, 2019
Samenvatting

zie deze link

Arrest vernietigt beslissing minister van Justitie wegens schending motiveringsverplichting. De beslissing is gebaseerd op een geheel van feiten om uit af te leiden dat er risico openbare orde is. Als blijkt dat één van de feiten in dat geheel niet draagkrachtig zijn voor de beslissing, is er geen sprake meer van een geheel van feiten waaruit een algemene nonchalance wordt afgeleid die gevaar voor openbare orde kan inhouden

zie arrest voor alle nuances