RvSt arrest nr. 231.853 van 3 juli 2015 - intrekking vergunning - beroep - hoorplicht - nieuwe feiten en stukken in dossier federale wapendienst

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
vrijdag, juli 3, 2015

Dit arrest is een interessante uitspraak over de omvang van de hoorplicht bij het in artikel 30 van de wapenwet bedoelde administratieve beroep.

Doorgaans vraagt de Federale Wapendienst nieuwe adviezen op aan het parket en aan de lokale politie. In casu kwamen in deze adviezen nieuwe bijkomende elementen aan bod die dan door de Federale Wapendienst gebruikt werden om de intrekkingsbeslissing te motiveren.

Deze nieuwe elementen werden echter in geen enkel stadium in de procedure (noch bij de gouverneur, noch in het kader van de behandeling van het beroep) voorgelegd aan de aanvrager.

De Raad van State oordeelt dat daardoor de hoorplicht geschonden is en dat de genomen beslissing ongeldig is.

Voor de tekst van het arrest, zie deze link.