RvSt arrest 233.626 van 26 januari 2016 - aanvraag vergunning - illegaal wapen - laattijdig aangegeven - vergunningsaanvraag terecht onontvankelijk

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
dinsdag, januari 26, 2016

In dit arrest bevestigt de Raad van State dat het niet meer mogelijk is om een vergunning aan te vragen voor een wapen, dat illegaal voorhanden wordt gehouden omdat niet tijdig (voor 31 oktober 2008) werd aangegeven.

Voor de tekst van het arrest, zie deze link.