RvSt arrest 232.332 dd. 25 september 2015 - illegaal wapenbezit - inbreuk veiligheidsnormen - gevaar openbare orde

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
vrijdag, september 25, 2015

De Raad van State bevestigt dat feiten van illegaal wapenbezit alsook vastgestelde inbreuken op het regels inzake opslag van vuurwapens voldoende relevant zijn om te besluiten dat het wapenbezit een actueel gevaar voor de openbare orde kan inhouden.

Met dit arrest lijkt de Raad van State te bevestigen dat een feit dat verband houdt met wapenbezit steeds pertinent zal zijn bij het beoordelen van het risico voor openbare orde. In eerdere rechtspraak werd ook al gezegd dat andere feiten (b.v. verkeer) in dit licht minder pertinent kunnen zijn.

Klik hier voor het arrest.