Rvst Arrest 232.276 dd. 22 september 2015 - weigering vergunning passief bezit - openbare orde - motivering

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
dinsdag, september 22, 2015

Een wapenbezitter vraagt een vergunning aan voor het voorhanden van vuurwapens zonder munitie.

Deze vergunning wordt geweigerd op grond van, onder meer, een aantal inbreuken op de jachtwetgeving (uitzetten van fazanten).

De Raad van State oordeelt dat de overheid, bij de afweging van het gevaar voor openbare orde, rekening had moeten houden met de omstandigheid dat enkel een vergunning wordt gevraagd om het wapen voorhanden te hebben zonder munitie. In dat licht is de eerdere veroordeling voor jachtmisdrijven niet relevant, vermits een vergunning zonder munitie betrokkene niet toelaat om te jagen.

Klik hier voor de tekst van het arrest.