RvSt arrest 232.275 dd. 22 september 2015 - intrekking wapenvergunningen - openbare orde - inbreuken wapenwetgeving

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
dinsdag, september 22, 2015

De Raad van State oordeelt dat de minister van justitie terecht kan beslissen dat inbreuken op de wapenwet (bezit 2 illegale wapens, 7 geluidsdempers, hollow-point munitie en bewaren wapens in de slaapkamer) wijzen op een actueel gevaar voor de openbare orde waardoor intrekking van de vergunningen en het recht op voorhanden hebben van wapens mogelijk is

Zie deze link voor de tekst van het arrest.