Raad van State arrest nr. 222.889 dd. 15 maart 2013 - onontvankelijkheid vergunningsaanvraag - motivering - loutere verwijzingen strafrechtelijke veroordelingen - loutere beweringen advies lokale politie

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
vrijdag, maart 15, 2013
Samenvatting

De gouverneur kan een aanvraag onontvankelijk verklaren indien er geen verklaring van de inwonende gezinsleden wordt toegevoegd.

Bij het nemen van de beslissing gaat de gouverneur ervan uit dat de aanvrager nog inwoont bij zijn moeder. Tijdens de behandeling van het dossier verhuist de aanvrager, waardoor hij niet langer samenwoont met een andere meerderjarige persoon.

De beslissing tot onontvankelijkheid is dan ook verkeerd gemotiveerd.

Interessant is dat betrokkene eveneens veroordeeld werd voor opzettelijke slagen en verwondingen (in 1997) en voor souteneurschap (in 1991).

Allicht door slordigheid of onkunde verwijst de gouverneur verwijst niet naar deze veroordelingen om de ontontvankelijkheid te motiveren (op basis van art. 11, §3, laatste lid wapenwet), maar gebruikt ze deze informatie louter om het gevaar voor de openbare orde te motiveren. Vermits blijkt dat het gerecht de dossiers over de feiten van 1991 en 1997 niet meer beschikbaar heeft, kon de gouverneur ook niet onderzoeken of deze feiten nog relevant zijn in het kader van de openbare orde.

Indien de aanvrager echter geen eerherstel heeft aangevraagd, volstaan de veroordelingen om te besluiten tot ontontvankelijkheid van de aanvraag.

De Raad van State vernietigt de beslissing en bepaalt dat de gouverneur opnieuw over de aanvraag moet beslissen.

BijlageGrootte
222889.pdf128.91 KB