Raad van State - arrest nr. 218.343 van 8 maart 2012 - openbare orde - onredelijke beslissing minister van Justitie

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, maart 8, 2012
Samenvatting

Op basis van een PV waarin vermeld wordt dat er sprake zou zijn van een "zelfmoordpoging" trekt de gouverneur van West-Vlaanderen wapenvergunningen in.

Er blijkt echter dat het PV onzorgvuldig werd opgesteld, dat er diverse tegenstrijdigheden in voortkomen zodat minstens twijfelachtig is of er echt sprake is van een zelfmoordpoging.

De minister van Justitie wordt een eerste keer teruggefloten in een arrest van november 2009. Desondanks neemt de minister, laattijdig, een nieuwe negatieve beslissing waardoor de procedure voor de Raad van State helemaal opnieuw wordt gevoerd.

De beslissing van de minister van Justitie wordt opnieuw vernietigd.

BijlageGrootte
218343hostyn.pdf123.46 KB