Raad van State - arrest nr. 203.093 van 20 april 2010 - intrekking wapenvergunning - eerdere feiten en veroordelingen inzake drugs, familiaal geweld en dronkenschap - motivering

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
dinsdag, april 20, 2010

Dit arrest verwerpt een annulatieberoep tegen een beslissing van de minister van Justitie die eerder al een beslissing tot intrekking van wapenvergunningen bevestigde.

Verzoeker voert onder andere aan dat de vergunningen niet konden worden ingetrokken omdat betrokkene nooit veroordeeld werd wegens een misdrijf opgenomen in artikel 5, §4 wapenwet.

De Raad van State oordeelt terecht dat dit argument onjuist is. Bij het nemen van een intrekkingsbeslissing heeft de gouverneur een appreciatiemarge om na te gaan of het wapenbezit een gevaar kan betekenen voor de openbare orde. De gouverneur kan hiervoor kennis nemen van alle dienstige inlichtingen uit processen verbaal en uit de adviezen die hem door het parket en/of de lokale politie worden verstrekt. Ook feiten die geen aanleiding geven tot veroordeling kunnen in aanmerking worden genomen.

BijlageGrootte
203093.pdf27.65 KB