Raad van State - arrest nr. 181.414 - vordering tot schorsing - ontvankelijkheid - ernstig en onherstelbaar nadeel - niet kunnen beoefenen favoriete hobby

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, maart 20, 2008

Dit arrest is eerder van belang voor de procedure.

Bij de Raad van State bestaan 2 procedures tegen overheidsbeslissingen:

  • het gewone annulatieberoep waarbij een beslissing van de overheid kan worden vernietigd. Deze procedure vereist een belang, maar is niet schorsend. Tijdens de behandeling van de zaak blijft de aangevochten beslissing uitvoerbaar.
  • er bestaat daarom ook een vordering tot schorsing die tot gevolg heeft dat de overheid de eerdere beslissing niet meer verder mag uitvoeren. De beslissing wordt geschorst tot uitspraak gedaan is over de grond van de zaak. Een vordering tot schorsing is enkel ontvankelijk als er een ernstig en onherstelbaar nadeel dreigt door de verdere uitvoering van de beslissing van de overheid<:li>

In dit arrest beslist de Raad van State dat het louter beweren dat de beslissing tot intrekking van de wapenvergunning tot hetvolg heeft dat men een "ideale" of "favoriete" hobby niet verder kan uitoefenen niet volstaat om het ernstig en onherstelbaar nadeel aan te tonen. De betrokkene had bij zijn verzoekschrift ook geen enkel stuk gevoegd waaruit bleek dat het schieten voor betrokkene de "ideale" hobby was, of dat hij deze hobby ook regelmatig beoefende.

BijlageGrootte
181414.pdf10.74 KB