Raad van State - arrest nr. 170.195 - weigering vergunning - openbare orde - illegaal wapenbezit - alcoholisme

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, april 19, 2007

Feiten:

Na enkele glazen te hebben gedronken tijdens een herbergbezoek, gaat de betrokkene in zijn tuin met een mp40 machinepistool schieten. Naar aanleiding van deze feiten komt de politie tussen. Daarbij worden nog een drietal illegale wapens aangetroffen (niet-vergunde revolvers) en een aantal verboden wapens. De wapens waren verborgen in een schuilplaats, waar ook nog allerhande voorwerpen werden aangegroffen die wijzen op extreem-rechtse sympathiën voor het derde rijk.

Getoetste bepalingen:

artikel 11, §1, tweede lid wapenwet (intrekking wapenvergunning om redenen van openbare orde)

Beslissing Raad van State:

De Raad van State oordeelt dat de beslissing van de gouveur voldoende precies de redenen van de intrekking uiteenzet, en dat uit de feiten terecht kan worden afgeleid dat het wapenbezit de openbare orde kan aantasten.

BijlageGrootte
170195Vandekerkhove.pdf22.5 KB