Raad van State - arrest nr. 133.653 - intrekking vergunning - eerder eerherstel - motivatie op vroegere veroordeling - schending motiveringsplicht

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, juli 8, 2004

Feiten

De gouverneur van de provincie Antwerpen weigert om een vergunning tot het voorhanden hebben van een verweerwapen te verlenen. In de beslissing wordt louter verwezen naar een eerdere veroordeling voorl eerdere zware vermogensdelicten en illegaal wapenbezit.

Betrokkene kreeg echter eerherstel.

Getoetste bepalingen

art. 11 wapenwet

Beslissing Raad van State

De Raad van State vernietigt de beslissing van de gouverneur, wegens schending van de formele motiveringsplicht. In de beslissing wordt louter melding gemaakt van de eerdere veroordeling waarvoor eerherstel werd verleend. Bij het beoordelen van de vergunningsaanvragen mag de gouverneur nog wel rekening houden met eerdere feiten, maar dan moet hij minstens aan de hand van deze feiten, kunnen aantonen dat er een gevaar is voor de openbare orde. Een loutere verwijzing naar de uitgewiste veroordeling volstaat hier niet. Er mag dus geen rekening mee worden gehouden.

Vermits de beslissing louter uit de veroordeling een aantal gevolgen trekt omtrent de persoonlijkheid van de aanvrager, zonder aan te geven op welke feiten deze conclusie steunt, is de formele motiveringsplicht geschonden.

De beslissing wordt vernietigd, de gouverneur wordt veroordeeld tot de kosten.

BijlageGrootte
133653.pdf20.94 KB