Raad van State arrest 232.273 dd 22 september 2015 - aanvraag vergunning - aantal wapens - weigering - onwettige informatieverzoek overheid

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
dinsdag, september 22, 2015

In dit arrest wordt een beslissing van de minister van Justitie (beroep tegen beslissing gouverneur Vlaams-Brabant) vernietigd.

Een wapenbezitter had blijkbaar al teveel wapens (een vijftigtal) naar de mening van de dienst. Er werd dan ook naar bijkomende motivering gevraagd voor de aanvraag. Zo zou ook de extra "toegevoegde waarde" door het bijkomende wapen moeten worden aangetoond.

Zoals was te verwachten (zie eerdere arresten 220.039, 220.040 en 231.029), aanvaardt de Raad van State niet dat de overheid voorwaarden toevoegd voor de toekenning van de vergunning.

In het dictum is de Raad van State dan ook bijzonder duidelijk:
" Geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling machtigt de minister van Justitie of zijn gemachtigde om aan een sportschutter die aan de voormelde wettelijke en reglementaire voorwaarden voldoet, ter evaluatie van de aangevoerde wettige reden, de afgifte van de vergunning afhankelijk te stellen van bijkomende voorwaarden van het voorleggen van het bewijs dat verzoeker regelmatig met het wapen gaat schieten, van het aantonen dat het type wapen nuttig kan worden gebruikt voor de ingeroepen wettige reden of van het aantonen van de toegevoegde waarde van het wapen.

U vindt de tekst van dit arrest op deze link.