Raad van State - arrest 208.917 van 19 augustus 2010 - weigering hernieuwing vergunningen - veroordeling op basis van overtreding oude wapenwet - motivering intrekkingsbeslissing

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, augustus 19, 2010

Een wapenbezitter die in 1990 werd veroordeeld wegens illegaal wapenbezit (op basis van de wet van 1933) ziet zijn aanvragen voor hernieuwing van zijn wapenvergunningen geweigerd. De Federale Wapendienst bevestigt het weigeringsbesluit van de gouverneur.

Bij de Raad van State roept de betrokkene onder andere in dat een letterlijke lezing van artikel 5, §4 wapenwet, zoals het van toepassing was voor 1 september 2008, enkel veroordelingen wegens overtreding van "deze" wet viseert. Deze stelling kan verdedigd worden: door een lacune die er kwam na het haastwerk van de wet van 2006 kwamen inderdaad enkel veroordelingen op basis van de nieuwe wet in aanmerking om een wapenvergunning te kunnen weigeren. Deze lacune werd gerepareerd door de reparatiewet van 25 juli 2008.

In elk geval oordeelt de Raad van State dat betrokkene geen actueel belang meer heeft bij de vernietiging van de beslissing van de minister van Justitie. Immers, na de wetswijziging zou de gouverneur in elk geval de aanvraag van betrokkene onontvankelijk moeten verklaren wegens de overtreding van de wapenwet.

Een tweede middel, gebaseerd op het gebrek aan zorgvuldigheid van de beslissing van de Federale Wapendienst, wordt afgewezen. Hoewel wij dikwijls zien dat zowel de FEderale Wapendienst als de diensten van de gouverneurs klakkeloos allerhande vermeldingen uit PV's overnemen zonder verder na te gaan of deze inlichtingen wel juist zijn, speelt dit argument in dit dossier niet.

Immers, op basis van de veroordelingen voldeed betrokkene niet aan de voorwaarden voor een wapenvergunning. Dit motief was op zich voldoende om een weigeringsbeslissing te motiveren. De gebreken en onzorgvuldigheden bij de overtollige motieven tasten daarom ook de geldigheid van de weigeringsbeslissing niet aan.

BijlageGrootte
206917.pdf33.78 KB