Raad van State - arrest 207.279 van 9 september 2010 - schorsing beslissing minister Justitie - niet kunnen beoefenen vrije tijdsbesteding is geen ernstig nadeel

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, september 9, 2010

Een wapenbezitter wordt geconfronteerd met een beslissing van de minister van Justitie over zijn bezitsvergunningen en een erkenning als verzamelaar.

Betrokkene vecht de beslissing van de minister van Justitie aan bij de Raad van State. Via een procedure tot schorsing (een soort administratief kortgeding) wordt aan de Raad van State gevraagd om de uitvoering van de beslissing van de minister van Justitie te schorsen.

De Raad van State gaat niet op dit verzoek in. Er wordt opgemerkt dat het feit dat men tijdelijk een hobby niet kan beoefenen geen ernstig nadeel is, waardoor het verzoek tot schorsing is.

Eens temeer bevestigt een Belgisch rechtscollege dus dat een Belg geen recht heeft op een vrijetijdsbesteding. Hij kan geen aanspraak maken op rechterlijke bescherming, zeker niet in een kortgeding procedure, indien de overheid hem dit recht ontneemt. De burger moet dus volgens de rechtscolleges aanvaarden dat de overheid zijn recht op vrijetijdsbesteding kan afnemen tot "later" ooit eens beslist is. Als men weet dat België er al tientallen jaren niet in slaagt om juridische procedures te beslechten binnen redelijke termijnen, kan men zich onzes inziens toch afvragen of deze rechtspraak en procedureregeling de mensenrechten niet miskent. Spijtig genoeg vereist het kennen van een antwoord op deze vraag een (nog) langere en duurdere procedure bij het mensenrechtenhof in Straatsburg.

BijlageGrootte
207279.pdf28.65 KB