Raad van State - arrest 206.888 van 12 augustus 2010 - brief gouverneur - onontvankelijkheid aanvraag vergunning illegale wapens - onontvankelijkheid vordering tot schorsing

Informatie
Rechtscollege: 
Raad van State
Datum: 
donderdag, augustus 12, 2010

Een wapenbezitter wordt in juli 2009 ingelicht over het feit dat hij in het bezit is van illegale wapens omdat hij naliet om uiterlijk op 31 oktober 2008 de hernieuwing te vragen voor zijn wapenvergunningen die in 1992 werden uitgereikt.

De arrondissementscommissaris oordeelt dat de aanvraag onontvankelijk is gelet op het feit dat ze een illegaal voorwerp heeft.

De brieven waarbij aan betrokkene wordt uitgelegd dat hij de wapenwet overtreedt, zijn geen administratieve rechtshandelingen waartegen een beroep bij de Raad van State openstaat.

De beslissing waarbij wordt vastgesteld dat de aanvraag onontvankelijk is, is wel een administratieve rechtshandeling die door de Raad van State kan vernietigd worden.

BijlageGrootte
206888.pdf14.8 KB