Antwerpen 3 april 2014 - laattijdige regularisatie vroeger jachtwapen - inbreuk art. 11, §1 WW - verbeurdverklaring - overdracht

Informatie
Rechtscollege: 
Hof van Beroep Antwerpen
Datum: 
donderdag, april 3, 2014

Dit is een interessant arrest over een casus die zich ongetwijfeld nog verschillende keren zal herhalen

De bezitter van een vroeger jachtwapen liet na om uiterlijk op 31 oktober 2008 een wapenvergunning aan te vragen, dan wel om het wapen opnieuw te laten registreren onder de voorwaarden van artikel 12 van de wapenwet.

Aanvankelijk had het parket de zaak geseponeerd. De teruggave van het wapen werd toegestaan, onder voorwaarde om het te laten neutraliseren (zodat het een vrij verkrijgbaar wapen wordt).

Betrokkene besliste echter om het wapen alsnog te verkopen. Daarop werd door het parket de strafvordering ingesteld.

De correctionele rechtbank veroordeelde betrokkene op basis van een inbreuk op art. 11 van de wapenwet (bezit van een vergunningsplichtig wapen zonder hiervoor over een vergunning te beschikken) in de periode van 1 november 2008 (aflopen overgangstermijn) tot november 2009 (inbeslagname van het wapen door het parket).

Deze veroordeling werd bevestigd. Ten onrechte werd verwezen naar eerdere rechtspraak van de Raad van State waarin wordt gezegd dat een illegaal wapen nog vergund kan worden. Deze rechtspraak doet geen afbreuk aan het feit dat het wapen illegaal voorhanden werd gehouden. Vervolging daarvoor is mogelijk.

Het Hof te Antwerpen bevestigt evens de verbeurdverklaring van het wapen (ten nadele van de koper van het wapen). Om na te gaan of iemand eigenaar is van het verbeurd verklaarde voorwerp van het misdrijf, moet men zich plaatsen op het ogenblik van de inbreuk.

bron: www.juridat.be

BijlageGrootte
antwerpen 3 april 2014.pdf32.83 KB