Antwerpen 20 december 2007 - vrij verkrijgbaar wapen - munitie - opslag - vergunningsplicht

Informatie
Rechtscollege: 
Hof van Beroep Antwerpen
Datum: 
donderdag, december 20, 2007
Samenvatting

Het wapen revolver Guardian Americane werd onder de oude wapenwet aangezien als een wapen voor wapenrekken, en thans onder de nieuwe wapenwet als een niet-vergunningsplichtig wapen. Het voorhanden hebben ervan is derhalve niet strafbaar.

Het wapen karabijn Flobert, kaliber 9 mm werd onder de oude wapenwet aangezien als een verweerwapen, en thans onder de nieuwe wapenwet als een vergunningsplichtig wapen. Het voorhanden hebben ervan zonder vergunning is derhalve strafbaar.

Het voorhanden hebben van munitie voor een wapen waarvoor een vergunning is afgeleverd wordt ook geacht vergund te zijn.

De overige munitie samen is onvoldoende om te spreken van opslag van munitie zoals voorzien onder de oude wapenwet.

Het louter bezit van munitie voor verweerwapens en/of oorlogswapens was onder de oude wapenwet niet strafbaar en de feiten dateren van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet waarbij het bezit van munitie voor vergunningsplichtige wapens wel strafbaar wordt gesteld.

BijlageGrootte
antwerpen 20 december 2007.pdf5.59 KB