Geconverteerd automatisch wapen - semi-automaat - geen verboden wapen

Informatie
Rechtscollege: 
Corr. Limburg
Datum: 
vrijdag, april 12, 2019
Samenvatting

Een automatisch vuurwapen dat geconverteerd wordt tot een semi-automatisch wapen door een andere instantie dan de proefbank voor vuurwapens te Luik is geen verboden wapen.
Dergelijk wapen, dat semi-automatisch werkt op het moment dat het wordt ingevoerd, is een vergunningsplichtig wapen.
De omzendbrief van 25 oktober 2011 en andere administratieve instructies hebben geen normatief karakter en kunnen niet dienen tot grondslag van een veroordeling.

Een wapenbezitter koopt een Oostenrijkse FAL in Nederland. Het wapen werd omgezet van een automatisch naar een semi-automatisch wapen.

De wapenbezitter vraagt een vergunning aan om het wapen te verwerven, alsook een toelating tot overbrenging. Beide documenten worden hem verleend zodat hij het wapen legaal kan overbrengen naar België.

Als hij het wapen aanbiedt bij de proefbank te Luik om te worden ingeschreven in het CWR, gaat de proefbank over tot inbeslagname. Er wordt een PV opgesteld en het parket besluit correctioneel te vervolgen.

De rechtbank oordeelt dat een wapen dat geconverteerd is tot een semi-automaat een vergunningsplichtig wapen is op basis van artikel 3, §3 van de wapenwet. Dit is geen verboden wapen. Betrokkene wordt dan ook vrijgesproken.

Interessant is ook nog dat de rechtbank overweegt dat de omzendbrief van 25 oktober 2011 en andere administratieve teksten geen normatieve werking hebben zodat ze niet als rechtsgrond kunnen dienen voor een veroordeling.

BijlageGrootte
CorrLimb12042019.pdf172.21 KB