Wapendracht

Een vergunningsplichtig wapen kan in principe niet worden gedragen buitenshuis zonder dat men houder is van een wapendrachtvergunning. Er is sprake van wapendracht als men het wapen bij zich heeft zodat het onmiddellijk gebruikt kan worden. Zo b.v. kan het opbergen van een wapen in het handschoenenkastje van een motorvoertuig als wapendracht beschouwd worden.

Tijdens het beoefenen van een dynamische discipline (b.v. parcoursschieten) mag men het wapen wel dragen zonder dat een draagvergunning moet worden aangevraagd.