Vervoer van wapens

Jagers genieten van uitgebreide vrijstellingen op het vlak van vergunningsplicht. Ze kunnen bijna alle wapens waar ze mee mogen jagen aankopen zonder een vergunning aan te vragen.

Dit betekent niet dat de wapens voor de jacht niet meer aan de wapenwet onderworpen zijn. Er moet dus ook rekening gehouden worden met de regels voor vervoer van vuurwapens.

Het vervoer van wapens moet onderscheiden worden van de dracht van een jachtwapen (zie verder). De wapenwet, noch de uitvoeringsbesluiten geven een definitie van het begrip "vervoer". Dit moet in zijn gewone betekenis worden begrepen. Er is sprake van vervoer als een wapen, al dan niet met een vervoermiddel, wordt verplaatst tussen 2 punten terwijl het wapen niet gebruik kan worden. Er is sprake van dracht van een wapen als het wapen meegenomen wordt zodat het onmiddellijk kan worden gebruikt tijdens de jacht.

Vervoer vindt dus plaats buiten het actief beoefenen van de jacht. Er is sprake van vervoer als een jager zich verplaatst van zijn verblijfplaats naar het jachtterrein of naar een wapenmaker. Eveneens is er sprake van vervoer als een jager zich verplaatst tussen jachtterreinen die niet nabij elkaar gelegen zijn. Als er dus onderbreking is van de jacht op één plaats, om vervolgens verder te rijden naar een verder gelegen jachtterrein, is er sprake van vervoer. Er is geen sprake van vervoer als een jager zich, tijdens dezelfde jachtpartij, verplaatst tussen nabijgelegen jachtterreinen. In dergelijk geval draagt de jager het wapen met het oog op het beoefenen van de jacht op de nabijgelegen terreinen. De regels voor dracht moeten dan worden nageleefd (zie verder).

Bij het vervoer van wapens moet u rekening houden met het volgende:

Vervoer met een personenvoertuig

 • de wapens moeten ongeladen zijn, de laders dienen leeg te zijn. De laders kunnen dus niet thuis worden gevuld.
 • Het wapen moet onbruikbaar zijn gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking essentieel onderdeel. Deze verplichting is dus eigenlijk “dubbel op”. Het wapen moet zowel in een afgesloten koffer steken én in deze koffer moet het nog eens voorzien zijn van een trekkerslot. Als alternatief kan het wapen gedemonteerd worden vervoerd.
 • Het wapen mag niet in het zicht liggen, en het moet buiten handbereik worden vervoerd in een slotvaste koffer of etui;
 • De munitie moet veilig verpakt worden (bij voorkeur in haar originele verpakking of in een munitiedoosje);
 • Bij vervoer met een motorvoertuig moeten de etuis met het wapen en de munitie in de slotvaste koffer van het voertuig worden vervoerd. Dit is niet van toepassing op het jachtterrein;
 • Het voertuig mag niet onbewaakt achterblijven terwijl de wapens erin opgeslagen liggen. Het is onvoorzichtig om een voertuig waarin zich wapens bevinden achter te laten zonder enig toezicht. Als er wapens in het voertuig liggen bij de jacht, kan bv een hond geplaatst worden bij het voertuig om het te bewaken.
 • Bij vervoer met de fiets gelden dezelfde regels. Uiteraard geldt de verplichting niet om het wapen in de koffer van het voertuig te steken vermits een fiets doorgaans geen koffer heeft. Het is aan te raden de koffer vast te maken op de bagagedrager en deze koffer op slot te doen. Als een geweer in een foedraal wordt vervoerd, dient dit foedraal op slot te zijn.

  Het wapen moet dus steeds voorzien zijn van een trekkerslot, of er moet een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel worden verwijderd. Koffers of geweerzakken moeten altijd op slot zijn.

  Enkel het vervoer op de volgende trajecten is toegestaan:

  • tussen de woon- en verblijfplaatsen onderling
  • tussen een woon-of verblijfplaats en het jachtterrein
  • tussen een woon-of verblijfplaats en een erkende persoon

  Als men na het jagen op restaurant wenst te gaan, mogen de wapens niet onbewaakt in het voertuig gelaten worden. Ook hier is het aan te raden om de wagens in het zicht te zetten zodat er toezicht is of om een hond te voorzien om de wagens te bewaken.