Beroep tegen beslissing weigering laderverzameling wegens te ruim thema

Weigering wegens te ruim thema

Na overleg bij de Federale Wapendienst weigeren de gouverneurs alle aanvragen die een volgens hen een te ruim thema bevatten. Dit zelfs zonder een onderzoek te doen naar de impact op de openbare orde van de verzameling.

In deze situatie dient zo snel mogelijk een administratief beroep te worden ingesteld bij de Federale Wapendienst. U vindt hier een ontwerp van verzoekschrift. Om het beroep geldig in te stellen, dient u te handelen als volgt:

  • vul het ontwerp verder aan, vergeet vooral uw persoonlijke gegevens niet en onderteken het verzoekschrift
  • neem een kopie van de beslissing van de gouverneur
  • verstuur het verzoekschrift samen met de kopie van de beslissing van de gouverneur aangetekend naar de Federale Wapendienst binnen de 15 dagen

Dit verzoekschrift anticipeert al op bijna alle mogelijke argumenten van de Federale Wapendienst en bevat ook al de argumentatie om de discussie in een later stadium bij de Raad van State te brengen.

De Federale Wapendienst zal na ontvangst van het verzoekschrift een schrijven terugsturen (aangetekend) met de vraag een "rode draad" op te geven als thema voor de laderverzameling.

Een model antwoord op dit schrijven vindt u eveneens hieronder.

BijlageGrootte
verzoekschrift laders weigering template.docx21.1 KB
antwoord fwd template.docx16.61 KB