Reacties gouverneurs laderaanvragen | verzoekschriften beroep

De provinciale diensten van de gouverneurs zijn, net zoals de politiediensten, het slachtoffer van de politieke keuze van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om te eisen dat een vergunning enkel toelaat een lader te bezitten die bij het wapen hoort.

Zoals verwacht zullen de provinciale wapendiensten de aanvragen niet behandelen, of snel weigeren. In beide gevallen is een beroep bij de Federale Wapendienst nodig. Op deze pagina volgen wij de reacties van de gouverneurs en stellen wij model verzoekschriften ter beschikking voor de situaties die zich kunnen voortdoen. Deze pagina wordt aangevuld naarmate wij meer info binnenkrijgen over de houding van de gouverneurs.


Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant onderzoekt de aanvraag en vraagt de adviezen op. De gevolgde werkwijze is grotendeels wetsconform, behalve op 1 punt. Net als in West-Vlaanderen (allicht op instructie van de Federale Wapendienst) wordt gevraagd om zich met 1 lader aan te bieden bij de politie om een model 6A te krijgen. Dit is in de wet enkel voorzien in het kader van de amnestie. In het kader van een gewone aanvraag is het mogelijk om de erkenning aan te vragen zonder dat men reeds laders bezit, uiteraard om toekomstig laderbezit mogelijk te maken. Er wordt ook een thema gevraagd. Op de modelformuleren staat het thema vermeld onder voorwerp van de verzameling.

Wij raden aan om hier niet naar de politie te gaan en om te laten weten dat het bezit van een lader niet verplicht is. De gouverneur zal dan weigeren, dan is beroep bij de Federale Wapendienst nodig.


West-Vlaanderen

Na overleg met de Federale Wapendienst, heeft de gouverneur in West-Vlaanderen beslist om de erkenningsaanvraag als onontvankelijk te beschouwen omdat de aanvrager niet aantoont al over minstens een lader te beschikken. De aanvragers worden per mail of per brief ingelicht.

Deze voorwaarde staat nergens in de wet, wel kan ze worden afgeleid uit de omzendbrief van 28 februari 2018 (die op dit punt eigenlijk ook niet duidelijk is). Bovendien staat ook nergens in de wet dat het hebben van onvoldoende laders tot onontvankelijkheid leidt.

Iedereen die dergelijke mail of brief krijgt dient snel te handelen en binnen de 15 dagen administratief beroep in te stellen bij de Minister van Justitie / Federale Wapendienst. Zij zullen dan een nieuwe beslissing nemen waartegen beroep bij de Raad van State mogelijk is. Daar kan de minister dan ook veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding (minstens de rechtsplegingsvergoeding).

Een model van verzoekschrift vindt u op deze link.


Antwerpen

De diensten in Antwerpen vragen een lijst van te verzamelen laders. Ook dit is niet verplicht.

Aan te raden is om de lijst niet te bezorgen. In het waarschijnlijke geval dat de erkenning niet binnen de 4 maanden wordt afgeleverd, kunt u in beroep gaan bij de Federale Wapendienst. Een model van verzoekschrift komt tijdig online.

BijlageGrootte
beroep_onontv_WVL.docx57.57 KB