Waarom erkenning als laderverzamelaar aanvragen ?

Koen Geens (CD&V) heeft een vergunningsplicht voor laders ingevoerd. Deze vergunningsplicht heeft twee aspecten. Enerzijds kunnen laders enkel nog worden overgedragen aan wie een wapenvergunning, sportschutterslicentie of jachtverlof heeft. De vergunningsplicht voor overdracht geldt vanaf 22 januari 2018.

Anderzijds is ook het bezit van laders gereglementeerd. Wie houder is van een wapenvergunning, mag enkel laders hebben die horen bij het vergunde wapen. Wie een sportschutterslicentie heeft, kan enkel laders hebben die horen bij de wapens van het type waarvoor de sportschutterslicentie geldig is. Houders van een jachtverlof kunnen enkel laders hebben voor wapens toegestaan voor de jacht daar waar het jachtverlof geldig. Deze regels gelden vanaf 1 januari 2019.

Deze zeer strikte regeling, die uniek is in de wereld, maakt dat een wapenbezitter vrij snel illegaal in het bezit kan komen van een illegale lader, dus een lader die hoort bij een wapen waarvoor men geen wapenvergunning heeft. Wij denken aan volgende situaties:

  • u verkoopt een wapen en vergeet een lader mee te geven
  • u vindt een lader. De mogelijkheid om een vergunning aan te vragen na de vondst van een lader is niet voorzien in de wapenwet
  • u bezit laders die ook zouden kunnen passen op wapens waarvoor u geen vergunning heeft.
  • u heeft nog geneutraliseerde wapens van voor 2016. Het is goedkoper om de erkenning aan te vragen dan om de laders te laten vastlassen aan het wapen of om de lader te laten neutraliseren

De erkenningsaanvraag is tot 31 december 2018 gratis. Bij de vijfjaarlijkse controle zal een retributie van 50 EUR verschuldigd zijn. De kans bestaat echter dat tegen deze datum de nieuwe regeling als onwettig beschouwd wordt.

Iedereen heeft er dus belang bij om de erkenning als laderverzamelaar aan te vragen.