Geïndexeerde bedragen retributies vanaf 9 december 2015 t.e.m. 8 december 2016

Jaarlijks worden de rechten en retributie die verschuldigd zijn voor de aanvraag van wapenvergunningen en erkenningen aangepast aan het indexcijfer.

Hierna worden de geïndexeerde bedragen weergegeven voor aanvragen ingediend na 9 december 2014. Het tijdstip van indienen van de aanvraag bepaalt welke retributie verschuldigd is.

Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2007 en 8 december 2008.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2008 en 8 december 2009.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2009 en 8 december 2010.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2010 en 8 december 2011.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2011 en 8 december 2012.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2012 en 8 december 2013.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2013 en 8 december 2014.

Voor vergunningsaanvragen bedraagt de retributie momenteel 100,67 EUR per aanvraagdossier. Daarvan komt 35,53 EUR toe aan het gemeentebestuur van de aanvrager.

Voor een wapendrachtvergunning is een retributie van 106,59 EUR per wapendrachtvergunning verschuldigd.

Voor de erkenningen gelden volgende tarieven:

  • indien ze betrekking hebben op een erkenning als wapenhandelaar of als tussenpersoon : een bedrag van tweemaal 355,31 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het vervaardigen, opslaan, verhandelen van of makelen in munitie : een bedrag van tweemaal 236,87 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het bronzen, graveren of versieren van vergunningplichtige wapens of vrij verkrijgbare wapens : een bedrag van tweemaal 177,65 euro
  • indien ze betrekking hebben op een erkenning van een museum of van een verzameling van vergunningplichtige vuurwapens en munitie hiervoor : een bedrag van tweemaal 177,65 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op een museum of een verzameling van munitie voor vergunningplichtige vuurwapens : een bedrag van tweemaal 88,83 euro;
  • indien ze betrekking hebben op een erkenning voor het uitoefenen van beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens : een bedrag van tweemaal 177,65 euro;
  • indien ze betrekking hebben op een schietstand : een bedrag van tweemaal 355,31 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het vervoer van wapens en munitie : een bedrag van tweemaal 236,87 euro;