Geïndexeerde bedragen retributies van 9 december 2011 t.e.m. 8 december 2012

Jaarlijks worden de rechten en retributie die verschuldigd zijn voor de aanvraag van wapenvergunningen en erkenningen aangepast aan het indexcijfer.

Hierna worden de geïndexeerde bedragen weergegeven voor aanvragen ingediend na 9 december 2011. Het tijdstip van indienen van de aanvraag bepaalt welke retributie verschuldigd is.

Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2007 en 8 december 2008.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2008 en 8 december 2009.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2009 en 8 december 2010.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2010 en 8 december 2011.

Voor vergunningsaanvragen bedraagt de retributie momenteel 95,03 EUR per aanvraagdossier. Daarvan komt 33,54 EUR toe aan het gemeentebestuur van de aanvrager.

Voor een wapendrachtvergunning is een retributie van 100,62 EUR per wapendrachtvergunning verschuldigd.

Voor de erkenningen gelden volgende tarieven:

  • indien ze betrekking hebben op een erkenning als wapenhandelaar of als tussenpersoon : een bedrag van tweemaal 335,40 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het vervaardigen, opslaan, verhandelen van of makelen in munitie : een bedrag van tweemaal 223,60 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het bronzen, graveren of versieren van vergunningplichtige wapens of vrij verkrijgbare wapens : een bedrag van tweemaal 167,70 euro
  • indien ze betrekking hebben op een erkenning van een museum of van een verzameling van vergunningplichtige vuurwapens en munitie hiervoor : een bedrag van tweemaal 167,70 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op een museum of een verzameling van munitie voor vergunningplichtige vuurwapens : een bedrag van tweemaal 83,85 euro;
  • indien ze betrekking hebben op een erkenning voor het uitoefenen van beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens : een bedrag van tweemaal 167,70 euro;
  • indien ze betrekking hebben op een schietstand : een bedrag van tweemaal 335,40 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het vervoer van wapens en munitie : een bedrag van tweemaal 223,60 euro;

De volgende indexatie gebeurt per 9 december 2012 op basis van het indexcijfer van november 2012.