Retributies wapenwet van toepassing tussen 9 december 2010 en 8 december 2011

Jaarlijks worden de rechten en retributie die verschuldigd zijn voor de aanvraag van wapenvergunningen en erkenningen aangepast aan het indexcijfer.

Hierna worden de geïndexeerde bedragen weergegeven voor aanvragen ingediend na 9 december 2010 en voor 8 december 2011. Het tijdstip van indienen van de aanvraag bepaalt welke retributie verschuldigd is.

Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2007 en 8 december 2008.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2008 en 8 december 2009.
Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2009 en 8 december 2010.

Voor vergunningsaanvragen bedraagt de retributie momenteel 92,72 EUR per aanvraagdossier. Daarvan komt 32,72 EUR toe aan het gemeentebestuur van de aanvrager.

Voor een wapendrachtvergunning is een retributie van 98,18 EUR per wapendrachtvergunning verschuldigd.

Voor de erkenningen gelden volgende tarieven:

  • indien ze betrekking hebben op een erkenning als wapenhandelaar of als tussenpersoon : een bedrag van tweemaal 327,25 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het vervaardigen, opslaan, verhandelen van of makelen in munitie : een bedrag van tweemaal 218,17 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het bronzen, graveren of versieren van vergunningplichtige wapens of vrij verkrijgbare wapens : een bedrag van tweemaal 163,63 euro
  • indien ze betrekking hebben op een erkenning van een museum of van een verzameling van vergunningplichtige vuurwapens en munitie hiervoor : een bedrag van tweemaal 163,63 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op een museum of een verzameling van munitie voor vergunningplichtige vuurwapens : een bedrag van tweemaal 81,81 euro;
  • indien ze betrekking hebben op een erkenning voor het uitoefenen van beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens : een bedrag van tweemaal 163,63 euro;
  • indien ze betrekking hebben op een schietstand : een bedrag van tweemaal 327,25 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het vervoer van wapens en munitie : een bedrag van tweemaal 218,17 euro;

De volgende indexatie gebeurt per 9 december 2011 op basis van het indexcijfer van november 2010.