Geïndexeerde bedragen retributies 9 december 2008 - 8 december 2009

Jaarlijks worden de rechten en retributie die verschuldigd zijn voor de aanvraag van wapenvergunningen en erkenningen aangepast aan het indexcijfer.

Hierna worden de geïndexeerde bedragen weergegeven voor aanvragen ingediend na 9 december 2008. Het tijdstip van indienen van de aanvraag bepaalt welke retributie verschuldigd is.

Klik hier voor de bedragen die van toepassing waren voor aanvragen ingediend tussen 9 december 2007 en 8 december 2008.

Voor vergunningsaanvragen bedraagt de retributie momenteel 90,25 EUR per aanvraagdossier. Daarvan komt 31,85 EUR toe aan het gemeentebestuur bevoegd voor de verblijfplaats van de aanvrager.

Voor een wapendrachtvergunning is een retributie van 95,55 EUR per wapendrachtvergunning verschuldigd.

Voor de erkenningen gelden volgende tarieven:

  • indien ze betrekking hebben op een erkenning als wapenhandelaar of als tussenpersoon : een bedrag van tweemaal 318,51 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het vervaardigen, opslaan, verhandelen van of makelen in munitie : een bedrag van tweemaal 212,34 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het bronzen, graveren of versieren van vergunningplichtige wapens of vrij verkrijgbare wapens : een bedrag van tweemaal 159,26 euro
  • indien ze betrekking hebben op een erkenning van een museum of van een verzameling van vergunningplichtige vuurwapens en munitie hiervoor : een bedrag van tweemaal 159,26 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op een museum of een verzameling van munitie voor vergunningplichtige vuurwapens : een bedrag van tweemaal 79,63 euro;
  • indien ze betrekking hebben op een erkenning voor het uitoefenen van beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens : een bedrag van tweemaal 159,26 euro;
  • indien ze betrekking hebben op een schietstand : een bedrag van tweemaal 318,51 euro;
  • indien ze uitsluitend betrekking hebben op het vervoer van wapens en munitie : een bedrag van tweemaal 212,34 euro;