Regelgeving over jacht in Wallonië

De gemeenschappen zijn bevoegd voor de sport, terwijl de gewesten bevoegd zijn inzake jacht en in-, uit-, en doorvoer van wapens. In Wallonië worden de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten niet door eenzelfde administratie uitgeoefend. Derhalve is de Franse Gemeenschap bevoegd voor sport, terwijl het Waalse Gewest bevoegd is voor jacht en voor in-, uit- en doorvoer van wapens.

U vindt hierna de belangrijkste teksten die van belang zijn. Deze teksten zijn opgenomen in hun originele Franstalige versie, vermits de Nederlandse vertaling niet authentiek is.

Jacht