Stand van zaken zondagswet

De gewijzigde wapenwet is op 22 januari 2018 grotendeels in werking getreden. Voor wapenbezitters is vooral het volgende van belang:

  • bij overdracht van een lader moet vergunning, sportschutterslicentie of jachtverlof worden voorgelegd. Enkel wie dergelijk document heeft kan nog laders opslaan of vervoeren;
  • de verkoop van laders op beurzen is verboden, standhouders zullen dus allicht enkel nog onderdelen van laders aanbieden (die nog vrij zijn);
  • de voorwaarden voor vergunningen zijn aangepast. Wie vroeger voor kleinere feiten veroordeeld werd tot een straf van minder dan 500 EUR, komt toch nog in aanmerking en moet dus geen eerherstel meer vragen alvorens een wapenvergunning of sportschutterslicentie aan te vragen;
  • bij vijfjaarlijkse controle op vergunningen zal ook een medisch attest moeten worden voorgelegd;
  • jagers moeten tien jaar wachten alvorens ze passief bezit kunnen aanvragen na verval van hun jachtverlof;

.

Veel aanpassingen, zoals de nieuwe amnestieregeling en de uitgebreide uitleenregeling voor jagers, treden pas later in werking.

Wij hebben eerder opgemerkt dat de meeste wapenbezitters, en zeker zij die geen sportschutterslicentie hebben, er belang bij zullen hebben om een gratis erkenning voor het verzamelen van laders aan te vragen. Op die manier vermijden ze dat ze vervolgd kunnen worden voor het bezit van laders die horen bij vuurwapens waarvoor ze geen vergunning hebben of vermijden ze plots illegaal in het bezit te zijn van een lader als ze er later nog ontdekken. Allicht gaat deze aanvraag pas vanaf 1 maart mogelijk zijn. We zorgen dan voor wat ondersteuning, zoals info sessies en een app om de aanvraag voor te bereiden.

De mogelijkheid om deze erkenning aan te vragen dient nog geregeld te worden. We verwachten eind februari opnieuw een omvangrijke publicatie in het Belgisch Staatsblad. Meer info hierover zal in de loop van maart volgen.