Eerste uitvoeringsbesluit zondagswet gepubliceerd - opgelet met de amnestie

Op 28 februari 2018 verschijnt een eerste uitvoeringsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

Door deze publicatie is het vanaf donderdag 1 maart 2018 mogelijk om zwarte wapens opnieuw te laten regulariseren. Zoals wij eerder opmerkten, is deze nieuwe amnestie echter een bijzonder riskante onderneming. Enkel als er geen PV van het zwarte wapen bestaat of als het wapen op naam van de aangever in het CWR geregistreerd is, kan amnestie mogelijk zijn. Elders op onze site vindt u een uitgebreide analyse. In de praktijk zullen de meeste ter regularisatie aangeboden wapens in beslag genomen worden. Het is voor een illegale wapenbezitter immers onmogelijk om te weten of er ooit een PV is opgesteld. En ook of het wapen in het CWR ingevoerd is, is onzeker. Het feit dat de illegale wapenbezitter (b.v. een jager die zijn jachtwapen "vergat" aan te geven voor 31 oktober 2008) een model 9 heeft, toont niet aan dat het wapen destijds in het Centraal Wapenregister was ingeschreven. Uit een onderzoek van het Comité P dat in 2007 gevoerd werd naar aanleiding van de invoering van de nieuwe wapenwet is immers gebleken dat het CWR in ongeveer 60% van de gevallen verkeerde informatie bevat over de registratie van de vroegere jacht- of sportwapens. Er is dus meer kans dat het wapen niet correct in het CWR staat dan wel.

Bovendien werden de politiediensten en de gouverneurs niet tijdig ingelicht over de nieuwe maatregel. Wie zich dus morgen aanmeldt bij de politie komt zeer waarschijnlijk van een kale reis terug. Ook nog te noteren is dat de wapens naar de politie gebracht moeten worden, dit met alle veiligheidsrisico's van dien...

De zondagswet lost het probleem van niet-geregistreerde illegale wapens niet op en iedere aangever loopt kans dat zijn wapen in beslag genomen wordt en dat hij bovendien ook nog vervolgd wordt.

Vanaf 28 februari 2018 is het ook mogelijk kom gratis een erkenning als verzamelaar van laders aan te vragen. De meeste wapenbezitters hebben hier belang bij, onder meer in de volgende gevallen:

  • indien u laders heeft die op verschillende vuurwapens passen waarvoor u geen vergunning heeft en u geen houder bent van een sportschutterslicentie
  • indien u laders in bezit wenst te houden en geen vergunningen of een sportschutterslicentie wenst aan te vragen
  • indien u aan re enactment doet of militaria verzamelt
  • indien u een sportschutterslicentie heeft, maar wenst te vermijden dat het ongeldig worden van die sportschutterslicentie uw bezit van laders in het gedrang kan brengen
  • u bent magneetvisser of gaat op zoek naar laders

Zoals gezegd is de erkenning gratis en enkel aan de moraliteitsvoorwaarden onderworpen. Er is geen minimum aantal laders te verzamelen en er zijn geen bijzondere veiligheidsmaatregelen voor laders. De aanvraag kan per mail naar de diensten van de gouverneur bevoegd voor uw verblijfplaats. Wij maken een model van aanvraag klaar.

Modeldocumenten voor de aanvraag en een korte handleiding volgen binnenkort.

Andere nieuwigheid die met dit KB wordt ingevoerd is de verplichting om een attest van de politie voor te leggen aan de proefbank alvorens een wapen vernietigd of geneutraliseerd kan worden. Dit is opnieuw een maatregel die aantoont dat het beleid van de regering tegenstrijdig is. Enerzijds wordt gezegd dat de amnestie nodig is om zwarte wapens boven water te laten komen. Anderzijds wordt het laten neutraliseren of vernietigen van deze wapens aanzienlijk bemoeilijkt door een attest van de politie te vragen. Wij denken dat deze maatregel het uit het circuit halen van illegale wapens aanzienlijk bemoeilijkt.

Ook de mogelijkheid om wapens voor maximum 6 maanden of voor onbepaalde tijd uit te lenen (via opeenvolgende contracten zodat de gouverneur niet moet worden ingelicht) treedt in werking ongeveer tegen de aanvang van de jacht in het najaar 2018 (in november 2018). Zoals wij eerder opmerkten, is deze regeling in strijd met de aangepast EU vuurwapenrichtlijn.

Vanaf eind maart zullen wij diverse info sessies geven om de ingrijpende wijziging van de wapenwet toe te lichten op diverse plaatsen in het land.