Analyse wetsontwerp wijziging wapenwet

Op vrijdag 13 oktober ll. heeft de ministerraad een ontwerp tot wijziging van de wapenwet goedgekeurd.

De belangrijkste maatregel kadert in het bestrijden van terreur. De regering gelooft dat het vergunningsplichtig maken van laders een middel is om de risico's op een terreur aanslag te vermijden.

Voorts wordt een nieuwe amnestieregeling ingevoerd die toelaat nog niet-ontdekte zwarte wapens te regulariseren.

Meer info vindt u op deze link.

BijlageGrootte
memo wetsontwerp 2709.pdf532.79 KB