Sector deelt gemeenschappelijk standpunt over aanpassing EU richtlijn met Belgische regering

Wapenunie is, samen met Unact, mede oprichter van "Belgian Weapon Forum" (www.weaponforum.be). Belgian Weapon Forum (of BWF) wil het overleg organiseren tussen alle organisaties die in ons land bezig zijn met het verdedigen van de belangen van wapenbezitters.

Op 5 december werd vergaderd met organisaties van jagers, sportschutters,verzamelaars, fabrikanten, airsofters, ... Tijdens de vergadering werd een gemeenschappelijk standpunt ingenomen over het voorstel van de Europese Commissie om de vuurwapenrichtlijn te wijzigen.

U vindt de volledige tekst van dit gemeenschappelijk standpunt via deze link.

De Belgische regering dient nog een standpunt te formuleren over de voorgestelde aanpassingen. In dat verband werden wij deze morgen, samen met andere organisaties en vertegenwoordigers van de overheidsdiensten (politie, gouverneurs) en de vredesbeweging uitgenodigd. We kregen daarbij ruim de gelegenheid om onze standpunten toe te lichten.

De vertegenwoordigers van de minister van Justitie lieten ons weten dat ze onze opmerkingen grotendeels kunnen steunen. Ook de politie merkte op dat het geplande verbod op semi-automatische wapens niet uitvoerbaar is. Dit verbod zal bovendien meer illegale wapens creëren en ook bijkomende veiligheidsrisico's veroorzaken. Er werden tal van andere nuttige maatregelen voorgesteld die zinvol zijn in de strijd tegen illegale wapenhandel.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de Belgische regering een goed gefundeerd en evenwichtig standpunt zal innemen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van elke verdere evolutie.

BijlageGrootte
position paper EU directive 122015_public.pdf268.32 KB