Forse kritiek op voorstel van EU Commissie in het Europees Parlement

Op 7 december 2015 heeft de Europese Commissie haar voorstel om de vuurwapenrichtlijn aan te passen voorgesteld in de commissie "interne markt en consumentenbescherming" (IMCO) van het Europees parlement.

U kunt de vergadering live herbekijken. Via deze link. De bespreking van het voorstel start op 01:20:00. U kunt via het menu kiezen in welke taal u de uiteenzetting wil volgen.

Er waren 19 commissieleden aanwezig. 3 commissieleden (Franse groenen, UK socialisten, Duitse groenen) steunen het voorstel van de Commissie op basis van emotionele argumenten. 15 commissieleden maken kritische kanttekeningen bij het commissie voorstel. 1 commissielid is neutraal.

Voor ons land zetelt mevr. Anneleen van Bossuyt (nva) in deze parlementaire commissie. In haar tussenkomst stelt ze kritische vragen over de geplande richtlijn. Ze merkt op dat het niet kan dat legale wapenbezitters het slachtoffer worden van de nieuwe regelgeving. Ze is van mening dat de verstrenging van de voorwaarde om een medisch op te leggen voor jagers op geen enkele manier invloed zal hebben op de verspreiding van illegale wapens. Ook de maatregel omtrent verkoop van wapens via internet is onduidelijk geformuleerd. Wat bijvoorbeeld met advertenties in tijdschriften ?

Daarnaast kwam ook dhr. Tarabella (PS) tussen. Hij was eveneens kritisch voor de voorstellen van de EU Commissie.

De tussenkomsten van de parlementsleden kan ons vertrouwen geven dat de steekvlampolitiek van de Europese Commissie in deze allicht niet zal slagen. Wij rekenen op de verkozenen om kritisch te blijven.

Voorts valt de zeer stuntelige houding van de vertegenwoordiger van de EU Commissie (dhr. Delsaux) op. De Commissie hield haar leugen vol dat het voorstel om de semi automaten te verbieden gebaseerd zou zijn op een studie die vorig jaar werd gevoerd. Dit is onjuist. Het idee om op automaten lijkende wapens te verbieden werd pas na de aanslagen in Parijs ingevoerd. Er wordt voor deze maatregel geen enkele motivatie gegeven in het commissievoorstel. Volgens betrokkene kan een semi-automaat met 3 patronen (2 in lader en 1 in de kamer) 31 kogels bevatten... Voorts zou volgens de Commissie het onjuist zijn dat nagenoeg alle semi automaten verboden worden, omdat in categorie B van de richtlijn er nog 4 types semi-automaten zijn toegelaten (zoals bv de pistolen). Dit is manifest onjuist vermist de tekst van de commissie uitdrukkelijk zegt dat elk vuurwapen dat op een automatisch wapen lijkt verboden is. Dus ook pistolen die lijken op automatische wapens worden verboden. Dergelijke uitspraken zijn illustratief voor de onkunde van de EU Commissie in deze materie. Tijdens zijn repliek had de EU Commissie enkel emotionele argumenten ("er vallen tienduizenden doden door legale vuurwapens per jaar"). Deze argumenten kloppen bovendien dan ook nog niet, het gemiddeld aantal doden door vuurwapens (legale en illegale) in Europa bedraagt 6.700, waarvan het grootste deel door illegale wapens.

Het stelt ons in elk geval gerust dat het gezond verstand zegeviert. De meeste parlementsleden willen steun geven voor voorstellen om tot betere traceerbaarheid van wapens te komen, om een Europees wapenregister te maken en om gemeenschappelijke normen te maken voor desactivering van wapens zodat gedesactiveerde wapens niet meer misbruikt kunnen worden. Het lijkt erop dat de parlementsleden niet wensen mee te gaan in het emotionele opbod van de commissie.