Europese Commissie wil semi-automaten verbieden

Na de terreurdaden in Parijs heeft de Europese Commissie een nooit eerder geziene aanval gelanceerd tegen tientallen miljoenen Europeanen die legaal in het bezit zijn van semi-automatische wapens. Onze organisatie, alsook onze Europese koepelorganisaties, volgen de zaak op de voet. Hierna geven wij wat meer achterachtergrondinformatie. We vragen ook elke bezitter van semi-automatische wapens om te reageren bij de Europese instellingen. In deze nieuwsbrief leest u hoe u dit kunt doen.

Achtergrond
Voorstel aanpassing Europese vuurwapenrichtlijn
Vergadering Europese Raad 20 november 2015
Wat kunt u doen?
En hoe gaat het nu verder ?

Achtergrond

Ter voorbereiding van de vergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie van de Europese Unie van 20 november 2015, heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om semi-automatische vuurwapens te verbieden (zie deze link. Dit zou gebeuren door de lidstaten ertoe te verplichten alle semi-automatische vuurwapens die op automatische vuurwapens lijken te gaan verbieden. Ook de handel en het verzamelen van deze wapens wordt verboden. Het verbod blijft gelden, zelfs als het wapen definitief onklaar gemaakt zou worden.

Reeds vanaf 2014 werd een wijziging van de vuurwapenrichtlijn voorgesteld. De Commissie heeft een studiebureau verzocht om een objectieve evaluatie uit te voeren. Bij dit proces werden niet alleen alle veiligheidsdiensten betrokken. Ook belangengroepen van wapenbezitters (waaronder Wapenunie) werden geconsulteerd.

U kunt het eindrapport van de Commissie lezen op deze link.. Daarbij kan worden opgemerkt dat de meeste aanbevelingen betrekking hebben op het traceren van wapens, het voorkomen van opnieuw gebruiken van deseactiveerde wapens, het converteren van alarmwapens tot vuurwapens... De Commissie wordt ook aangeraden om de normen voor desactivering van vuurwapens uniform te maken in alle lidstaten van de EU. Kortom, nagenoeg alle in het rapport voorgestelde maatregelen kunnen nuttig zijn in de strijd tegen illegale wapenhandel zonder op een disproportionele manier in te grijpen. Er waren dan ook weinig redenen om daar tegen te zijn.

Uit het rapport blijkt dat bijna geen enkele lidstaat voorstander is van een verbod op semi-automatische wapens. Er wordt enkel aanbevolen om na te gaan in welke mate actie moet genomen worden om tot semi-automatisch geconverteerde automatische wapens te gaan verbieden.

Voorstel aanpassing Europese vuurwapenrichtlijn

Toch is in het ontwerp van de Commissie plots sprake van het quasi afschaffen van semi-automatische wapens. Het voorstel verplicht de lidstaten om de volgende wapens in te delen in de categorie A (verboden wapens):

 • automatische vuurwapens die geconverteerd werden tot semi-automatische vuurwapens (nieuwe categorie A.6)
 • semi-automatische vuurwapens voor civiel gebruik die lijken op wapens met een automatisch vuurmechanisme (nieuwe categorie A.7)

Daarnaast komt nog dat de gedesactiveerde verboden wapens ook altijd verboden wapens blijven. De lidstaten worden verplicht om al deze wapens in beslag te nemen. Niemand mag ze nog voorhanden hebben, behalve erkende musea.

Opvallend is dat voor het indelen van de semi-automaten die op automaten lijken geen enkel motief terug te vinden is in het ontwerp van richtlijn. Nochtans is dit een maatregel die een gigantische impact zal hebben op miljoenen legale wapenbezitters in de EU.

Wij verdenken de EU Commissie er dan ook van om gebruik te maken van de emoties rond de terreur aanslagen in Parijs om zelf een aanslag te plegen op eigendomsrechten van tientallen miljoenen Europeanen die legaal in het bezit zijn van vergunde semi-automatische wapens.

Vergadering Europese Raad 20 november 2015

De EU Commissie had duidelijk de bedoeling om het voorstel snel te laten goedkeuren op de vergadering van de Europese Raad van 20 november 2015. Dit is niet helemaal gelukt. De lidstaten verwelkomen het initiatief van de Commissie om de richtlijn aan te passen. Er is echter geen akkoord over alle maatregelen. Wel vraagt de Raad om snel werk te maken van de aanpassing. Een aantal maatregelen zal nog herbekeken worden. U vindt het verslag van de vergadering van de Europese raad op deze link.

Allicht zal dus nog een bijkomend onderzoek gebeuren alvorens de EU Commissie het voorstel opnieuw aan de Raad ter goedkeuring kan voorleggen. Daarna kan het voorstel dan in het Europees Parlement worden besproken.

Wat kunt u doen?

De Europese Commissie heeft inspraak georganiseerd via een officiële consultatie waar elke burger van de Europese Unie opmerkingen kan geven over het voorstel.

U vindt de petitie/bevraging van de EU Commissie op deze link.

Bij het invullen van deze feedback, graag rekening houden met het volgende:

 • probeer objectief te zijn, het heeft geen zin om de EU Commissie of leden ervan uit te schelden omdat ze een domme maatregel voorstellen;
 • breng argumenten aan, zoals bijvoorbeeld
  • het bestrijden van wapens die legaal voorhanden gehouden worden zal niet bijdragen tot meer veiligheid en zal geen enkele terreurdaad voorkomen. Terroristen vragen immers geen wapenvergunning aan.
  • zelfs als alle vuurwapens verboden zouden zijn in Europa, dan nog zouden terreuraanslagen met vuurwapens gebeuren
  • de maatregel kost miljarden EURO, want de lidstaten zullen de bezitters van vergunde semi-automaten moeten vergoeden. Deze middelen kunnen beter worden ingezet in de strijd tegen terreur en illegale wapenhandel;
  • De voorgestelde maatregel is disproportioneel ten aanzien van het te bereiken doel.
  • er zijn tientallen miljoenen bezitters in de EU van semi-automatische wapens die op automatische wapens lijken
  • maatregelen die de Commissie voorstelt inzake desactivering, alarmwapens, traceren, nummeren, registreren van wapens en uitwisselen van inlichtingen om illegale handel te bestrijden zijn wel nuttig.
  • ook de voorgestelde aanpassing van de vergunningsvoorwaarden (medisch attest) biedt een bijkomende waarborg om het risico op misbruik van semi automatische wapens te beperken.
 • geef aan hoeveel semi-automatische wapens u zelf bezit en hoeveel duizenden euro die gekost hebben. U kunt er later voor kiezen om uw opmerkingen niet publiek te laten maken op de site van de EU Commissie
 • u kunt schrijven in het Nederlands, het Engels of elke andere officiële taal van een EU listaat
 • de maatregel van de EU Commissie is een typevoorbeeld van steekvlampolitiek die genomen wordt in een emotioneel klimaat. Het heeft geen zin om dus zelf emotionele en boze reacties te versturen. Zoals hierboven aangetoond, zijn er genoeg zakelijke argumenten om het absurde van de maatregel aan te tonen
 • het is niet altijd gemakkelijk om alles goed te formuleren in het Engels. Er zijn enkele voorbeeld tekstjes beschikbaar op deze pagina.

En hoe gaat het nu verder ?

Ondanks het staaltje steekvlampolitiek op het niveau van de EU Commissie, zien wij geen redenen om het vertrouwen in de Europese instellingen te verliezen. De tekst dient nog formeel te worden aangenomen op het niveau van de Europese Raad. Daarna zal hij besproken worden in het EU Parlement. Wij kunnen daar vertrouwen op het gezond verstand van de ca 750 Europese parlementsleden die allicht wel zullen inzien dat het maken van miljarden euro kosten om legaal vergunde wapens af te nemen niet zal bijdragen tot meer veiligheid in Europa. De focus dient gelegd te worden op illegaal wapenbezit.

Samen met vertegenwoordigers van onze zusterorganisaties in de andere lidstaten van de EU volgen we deze verontrustende ontwikkelingen op de voet.

We houden u op de hoogte van elke ontwikkeling.

Er is nog geen enkele reden tot paniek, laat staan om enige actie te nemen.