Doelstellingen en actiemiddelen

Bij het zoeken naar een optimale representativiteit van de wapenliefhebbers komt men soms tot de vaststelling dat door vastgeroeste meningen, een gebrek aan globale visie, een gebrek aan realisme of een gebrek aan afvaardiging van de een of andere sector deze representativiteit zichzelf beknot in haar praktische werking.

Daarom is het soms noodzakelijk om nieuwe manieren aan te boren om die representativiteit te actualiseren, te dynamiseren en dus geloofwaardiger te maken bij de kontakten met de overheid en in de sector zelf.

Binnen de bestaande verenigingen is het niet altijd mogelijk om de noodzakelijke veranderingen in te voeren door de bovenstaande beknottingen.

Daarom hebben enkele mensen, die reeds jaren werkzaam zijn in het verdedigen van de rechten van de wapenliefhebbers, besloten om een nieuwe vereniging op te richten die deze beknottingen kan vermijden en op een dynamische, open en realistische manier, met actieve medewerking van alle sectoren onze activiteit verder nog efficiënter te verdedigen.

Een dynamische en open manier door de interactiviteit van iedereen aan te moedigen via een website, toegankelijk voor het grote publiek met haar noden en vragen, maar ook afzonderlijk toegankelijk voor de beroepssector met zijn specifieke beroepsvragen. Op deze site kunnen al de vragen en problemen bij elkaar gebracht worden en onmiddellijk afgehandeld door de aangestelde verantwoordelijken onder een deskundige raadgeving. Deze manier van werken laat ook toe op en efficiënte manier de moeilijkheden te verzamelen en ze aan de overheid voor te brengen om de nodige oplossingen te zoeken.

Een realistische manier, rekening houdend met de politieke en sociale mogelijkheden en zienswijzen waardoor de sector een geloofwaardige positie kan opbouwen. Op sommige ogenblikken is het niet realistisch om bepaalde voorstellen in te dienen indien zij te zeer ingaan tegen de gangbare normen en meningen. Een voorafgaande voorlichtingscampagne is dan een concrete manier om deze voorstellen te laten voorafgaan.

Alle sectoren: inderdaad is er momenteel geen enkele afvaardiging van de kleinhandelssector met zijn specifieke moeilijkheden vertegenwoordigd in de onderhandelingen over de wapenwetten. Een sector die nochtans een zeer belangrijke rol speelt in onze activiteit aangezien de plaatselijke handelaars de eerste vereiste zijn voor de levensvatbaarheid van onze bezigheid door hun nabije tegenwoordigheid. Evenals de schietstanden, trouwens.

Onze doelstelling is dus, kort samengevat:

  • het interactief samenvatten van de behoeften en de problemen zowel van de wapenbezitters als van de handelaars
  • het onmiddellijk doorgeven van oplossingen en raadgevingen wanneer mogelijk
  • het verzamelen van de verschillende problemen
  • het synthetiseren van de problemen en ze doorgeven aan de overheid
  • het opstellen van voorstellen bij de politici om de moeilijkheden bij de procedures en de administratieve problemen op te lossen.
  • Het inlichten van de media wanneer er voor de zoveelste keer onwaarheden of onduidelijkheden meegedeeld worden

De actiepunten volgen dus onmiddellijk uit deze doelstelling:

  • Raad geven
  • Informatie doorgeven
  • Tussenpersoon zijn bij de overheid
  • speerpunt zijn voor het doorgeven van de problemen en het zoeken naar hun oplossingen op beleidsniveau